Thủ tục kiểm dịch sản phẩm động vật

Posted on Updated on


1. Cơ sở pháp lý của thủ tục kiểm dịch sản phẩm động vật
+ Pháp lệnh số 18/2004/PL-UBTVQH11 ngày 29/4/2004 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về Pháp lệnh thú y. Có hiệu lực ngày 01/10/2004

+ Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh thú y. Có hiệu lực ngày 05/4/2005.

+ Nghị định số 119/2008/NĐ-CP ngày 28/11/2008 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh thú y. Có hiệu lực ngày 23/12/2008.

+ Quyết định số 15/2006/QĐ-BNN ngày 08/3/2006 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về quy trình, thủ tục kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật, kiểm tra vệ sinh thú y. Có hiệu lực ngày 09/4/2006.

+ Quyết định số 86/2005/QĐ-BNN ngày 26/12/2005 của Bộ Trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc ban hành quy định mẫu hồ sơ kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật, kiểm tra vệ sinh thú y. Có hiệu lực ngày 25/01/2006.

+ Quyết định số 126/2008/QĐ-BNN ngày 30/12/2008 của Bộ Trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc sửa đổi, bổ sung Quy định mẫu hồ sơ kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật; kiểm tra vệ sinh thú y ban hành kèm theo Quyết định số 86/2005/QĐ-BNN ngày 26/12/2005 của Bộ Trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT. Có hiệu lực ngày 29/01/2009.

+ Quyết định số 08/2005/QĐ-BTC ngày 20/01/2005 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y. Có hiệu lực ngày 24/02/2005.

+ Thông tư số 11/2009/TT-BNN ngày 04/3/2009 của Bộ Trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều về quy trình thủ tục kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật, kiểm tra vệ sinh thú y ban hành kèm theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BNN ngày 08/3/2006 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về quy trình, thủ tục kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật, kiểm tra vệ sinh thú y. có hiệu lực ngày 19/4/2009.

+ Quyết định số 50/QĐ-CCTY ngày 30/3/2009 của Chi cục Thú y về việc ủy quyền thực hiện kiểm dịch và cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật vận chuyển ra ngoài thành phố Hồ Chí Minh. Có hiệu lực từ ngày 30/3/2009.

+ Quyết định số 51/QĐ-CCTY ngày 01/4/2009 của Chi cục Thú y về việc bổ sung ủy quyền thực hiện kiểm dịch và cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật vận chuyển ra ngoài thành phố Hồ Chí Minh. Có hiệu lực từ ngày 01/4/2009.
Bước 1: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu vận chuyển sản phẩm động vật ra ngoài tỉnh chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, thủ tục theo quy định.
2. Trình tự thực hiện thủ tục kiểm dịch sản phẩm động vật
Bước 1: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu vận chuyển sản phẩm động vật ra ngoài tỉnh chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, thủ tục theo quy định
Bước 2: Khai báo trước ít nhất 02 ngày nếu sản phẩm động vật đã được xét nghiệm các chỉ tiêu vệ sinh thú y; 07 ngày nếu sản phẩm động vật chưa được xét nghiệm các chỉ tiêu vệ sinh thú y tại Trạm Thú y Quận, Huyện hoặc gửi qua đường bưu điện.

+ Thời gian nhận hồ sơ: Từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30 sáng và từ 13 giờ 00 đến 17 giờ 00 chiều, thứ hai đến thứ sáu hàng tuần.

+ Khi tiếp nhận hồ sơ, Kiểm dịch viên động vật kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của các giấy tờ trong hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định thì Kiểm dịch viên động vật ra biên nhận và thông báo thời gian, địa điểm, nội dung thực hiện kiểm dịch. Thời gian thực hiện trong phạm vi 01 ngày.

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định thì Kiểm dịch viên động vật hướng dẫn chủ cơ sở hoàn thiện đầy đủ hồ sơ.

Bước 3: Kiểm dịch viên động vật có thẩm quyền tiến hành kiểm tra, điều kiện vệ sinh thú y đối với khu cách ly kiểm dịch; Hướng dẫn cơ sở đưa sản phẩm động vật đến khu cách ly kiểm dịch và thực hiện kiểm dịch ngay trong ngày.

Bước 4: Sau khi thực hiện kiểm tra:

+ Trường hợp sản phẩm động vật đủ tiêu chuẩn vệ sinh thú y: Kiểm dịch viên động vật thực hiện:

o Đánh dấu, niêm phong bao bì chứa đựng đối với sản phẩm động vật đủ tiêu chuẩn vệ sinh thú y.

o Trong vòng 24 giờ trước khi vận chuyển, cấp giấy chứng nhận kiểm dịch. Hồ sơ kiểm dịch cấp cho chủ hàng gồm:

§ Giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật vận chuyển ra ngoài tỉnh.

§ Bảng kê mã số đánh dấu sản phẩm động vật theo quy định.

o Thực hiện hoặc giám sát kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y đối với phương tiện vận chuyển và các vật dụng kèm theo ít nhất 06 giờ trước khi bốc xếp hàng để vận chuyển, niêm phong phương tiện vận chuyển.

+ Trong trường hợp sản phẩm động vật không đảm bảo yêu cầu vệ sinh thú y, Kiểm dịch viên động vật không cấp giấy chứng nhận kiểm dịch và tiến hành xử lý theo quy định.
3. Cách thức thực hiện thủ tục kiểm dịch
Trực tiếp nộp hồ sơ tại trụ sở cơ quan hành chính Nhà nước hoặc gửi qua đường bưu điện.
4. Thành phần số lượng hồ sơ trong thủ tục kiểm dịch
a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Giấy đăng ký kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật vận chuyển ra khỏi huyện (mẫu 1);

+ Bản sao phiếu kết quả xét nghiệm các chỉ tiêu vệ sinh thú y sản phẩm động vật (nếu có);

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)
5.Thời gian giải quyết  thủ tục kiểm dịch
+ Trường hợp sản phẩm động vật đủ tiêu chuẩn vệ sinh thú y, đã được xét nghiệm các chỉ tiêu vệ sinh thú y: Thời gian thực hiện kiểm dịch là 03 ngày.

+ Trường hợp sản phẩm động vật chưa được xét nghiệm các chỉ tiêu vệ sinh thú y: Thời gian thực hiện kiểm dịch là 10 ngày.
6. Đối tượng đăng ký thủ tục kiểm dịch

Tổ chức và cá nhân
7. Kết quả

Giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật ngoài tỉnh.
8. Lệ phí của thủ tục kiểm dịch
9. Tên mẫu đơn mẫu tờ khai

Giấy đăng ký thủ tục kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật vận chuyển ra khỏi huyện (mẫu 1)
10.Điều kiện thực hiện Thủ tục hành chính

Không có

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s